Zapytania Ofertowe

Data aktualizacji 28.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/RR/PP/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Marlena Struś.

Data aktualizacji 20.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RR/PP/RS/2018 z dnia 20.11.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data aktualizacji 13.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/RR/EGZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : PO PROSTU BIZNES Ewa Ciepałowicz.

Data aktualizacji 13.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/RR/EGZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : PO PROSTU BIZNES Ewa Ciepałowicz.

Data aktualizacji 05.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/RR/EGZ/RS/2018 z dnia 05.11.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - egzamin

Data aktualizacji 05.11.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RR/EGZ/RS/2018 z dnia 05.11.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - egzamin

Data aktualizacji 21.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/RR/PP/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Dorota Kostrzewa.

Data aktualizacji 19.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/RR/EGZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Lubelska Izba Rzemieślnicza.

Data aktualizacji 13.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RR/PP/RS/2018 z dnia 13.09.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data aktualizacji 11.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RR/EGZ/RS/2018 z dnia 11.09.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - egzamin

Data aktualizacji 11.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/RR/BMKZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Marlena Struś.

Data aktualizacji 03.09.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RR/BMKZ/RS/2018 z dnia 03.09.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

Data aktualizacji 31.07.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/RR/PP/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Monika Krupa.

Data aktualizacji 24.07.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/RR/BMKZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Erudio Edyta Iwaniak.

Data aktualizacji 23.07.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RR/PP/RS/2018 z dnia 23.07.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data aktualizacji 16.07.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RR/BMKZ/RS/2018 z dnia 16.07.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

Data aktualizacji 26.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/RR/PP/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Monika Krupa.

Data aktualizacji 18.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RR/PP/RS/2018 z dnia 18.06.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data aktualizacji 13.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/RR/EGZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Moderus Sebastian Panas.

Data aktualizacji 13.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/RR/BMKZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : MAVIS Małgorzata Mitura-Cegłowska.

Data aktualizacji 04.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RR/BMKZ/RS/2018 z dnia 04.06.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

Data aktualizacji 04.06.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RR/EGZ/RS/2018 z dnia 04.06.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - Egzamin

Data aktualizacji 09.05.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/RR/BMKZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : MAVIS Małgorzata Mitura-Cegłowska.

Data aktualizacji 26.04.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RR/BMKZ/RS/2018 z dnia 26.04.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - Doradca zawodowy

Data aktualizacji 27.03.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/EGZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Fundacja ECCC Polska.

Data aktualizacji 27.03.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/PP/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Dorota Kostrzewa.

Data aktualizacji 19.03.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/PP/RS/2018 z dnia 19.03.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data aktualizacji 19.03.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/EGZ/RS/2018 z dnia 19.03.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - egzamin

Data aktualizacji 14.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/BMKZ/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : MAVIS Małgorzata Mitura-Cegłowska

Data aktualizacji 14.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/C/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Raf-Com Rafał Harasymow

Data aktualizacji 14.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/NS/RS/2018 r. Do wykonania zadania został wybrany oferent : Raf-Com Rafał Harasymow

Data aktualizacji 05.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/BMKZ/RS/2018 z dnia 05.02.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Data aktualizacji 05.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/C/RS/2018 z dnia 05.02.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - catering

Data aktualizacji 05.02.2018

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/NS/RS/2018 z dnia 05.02.2018 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie rynku - sala

Script logo